قبل از شروع معاملات امروز، شنبه ۲۰ دی ماه ۹۹ ناظر بازا نماد ۱۰ شرکت بورسی و فرابورسی شامل شرکت های فولاد خراسان، لبنیات‌کالبر، پتروشیمی خراسان، سرمایه گذاری آوا نوین، سخت آژند، کارخانجات‌ مخابراتی‌ ایران، گروه‌بهمن‌، تامین سرمایه نوین، پاکدیس و رهشاد سپاهان برای یک ساعت، یک و دور کاری بسته اعلام کرد. در این میان برای شرکت تازه عرضه اولیه شده سپیدار سیستم آسیا نیز محدودیت حجمی در نظر گرفته شد.

همچنین بخوانید:

تعلیق و توقف موقت چند نماد – سه شنبه ۱۶ دی

توقف دو روزه “لکما” با اعلام مشارکت در افتتاح یک کارخانه

محدودیت حجمی “سپیدار” و خروج موقت نماد ۱۰ شرکت از تابلو معاملات بورس شنبه ۲۰ دی

بنا به اعلام ناظر بازار نماد شرکت های نامبرده به شرح زیر متوقف شدند.

توقف یک ساعت:

  • گروه‌بهمن‌
  •  تامین سرمایه نوین
  •  پاکدیس

با اعلام رویدادی مهم.

توقف یک روز:

  • شرکت فولاد خراسان
  • لبنیات‌کالبر
  • پتروشیمی خراسان
  • سرمایه گذاری آوا نوین

توقف دو روز:

  • سخت آژند
  • کارخانجات‌ مخابراتی‌ ایران‌

نماد حرهشا (رهشاد سپاهان) هم به علت عدم اظهار نظر حسابرس نسبت به صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به اسفند ۹۸ متوقف شد.

همچنین برای شرکت تازه وارد سپیدار سیستم آسیا که چهارشنبه با عرضه اولیه و کشف قیمت ۳۹۸۰ تومانی هرسهم ، وراد فرابورس شده ، محدودیت حجمی ۱۰۰ هزار سهمی در نظر گرفته شد.