طبق گزارش معاون ناشران و اعضا شرکت بورس، اخباری مبنی بر عرضه اولیه ۵ شرکت گزارش شده است. در حال حاضر این شرکت‌ها در حال تکمیل مدارک خود می باشند و هر شرکتی که مدارک خود را کامل کند زودتر در بورس عرضه اولیه خواهد شد. برخی مدارک که باید توسط این ۵ شرکت ارائه شوند شامل تعهدنامه ماده ۴۳ ارزشگذار و حسابرس، پروانه بهره برداری و .. است.

۵ نماد بورسی آماده عرضه اولیه می شوند

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس:

مجید نوروزی در خصوص آخرین وضعیت عرضه های اولیه سهام شرکت ها در بورس تهران به همفکران گفت: برای عرضه اولیه سهام شرکت فرآوری معدن اپال کانی پارس با سرمایه ۲ هزار میلیارد تومانی، مهمترین مدرک باقی مانده گزارش ارزش گذاری است.

وی افزود: صورت جلسات مجامع دو دوره اخیر و روزنامه رسمی آنها، مجوز ثبت نزد سازمان بورس، پروانه فعالیت، تاییدیه نهاد ناظر و تعهدنامه ماده ۴۳ ارزشگذار از مدارک باقی مانده این شرکت برای عرضه اولیه هستند.

این مقام مسئول درباره سایر شرکت های متقاضی ورود به بورس توضیح داد: پتروشیمی بوعلی سینا نیز در جریان عرضه قرار دارد و با ارائه تاییدیه نهاد ناظر و تعهدنامه ماده ۴۳ ارزشگذار آماده عرضه اولیه می شود. تامین سرمایه تمدن هم از دیگر شرکت هایی است که درحال طی مراحل است و برای عرضه اولیه باید آخرین صورت های مالی میان دوره ای، پروانه بهره‌برداری، تاییدیه تغییرات هیات مدیره و تعهدنامه ماده ۴۳ ارزشگذار را ارائه کند.

نوروزی ادامه داد: دو شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار و صنعت غذایی کورش «غکورش» هم برای عرضه باید پروانه فعالیت و تاییدیه نهاد ناظر را ارائه کنند. سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار باید نامه مدیریت، آخرین صورت های مالی میان دوره ای، فهرست دعاوی حقوقی با اهمیت و شرکت های زیرمجموعه ، پروانه بهره‌برداری، تاییدیه تغییرات هیات مدیره، تعهدنامه ماده ۴۳ حسابرس و تعهدنامه ماده ۴۳ ارزشگذار را نیز ارائه کند.

وی درخصوص زمان عرضه های اولیه گفت: هر زمان شرکت ها مدارک را تکمیل کنند در صف عرضه قرار می گیرند و هر شرکتی  مدارک را کامل کند، زودتر به عرضه اولیه می رسد.

همچنین بخوانید: شرکت‌ها در زمان تعادل بازار عرضه اولیه می شوند