نشستی در خصوص عرضه اولیه سهام شرکت پتروشیمی بندر امام در بورس تا پایان سال جاری با حضور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت پتروشیمی بندر امام و معاونان شرکت بورس و اوراق بهادار تهران برگزار شد که در پایان نشست و براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته مقرر شد سهام پتروشیمی بندر امام در سال جاری در بازار سرمایه عرضه اولیه شود و یکی از عرضه اولیه های سال ۹۹ باشد.

همچنین بخوانید: برق آبادان با نماد آبادا وارد بورس می شود 

پتروشیمی بندر امام امسال وارد بورس می شود

به گزارش بازار به نقل از بازار سرمایه ایران: 

این نشست با حضور محمود گودرزی، معاون بازار بورس اوراق بهادار تهران، مجید نوروزی، معاون ناشران، محمدامین قهرمانی، دبیر هیئت پذیرش بازار بورس، حمیدرضا رستمی، مدیرعامل پتروشیمی بندر امام، افشار سرکانیان، مدیر مالی شرکت هلدینگ خلیج فارس و رئیس هیئت مدیره و اعضای هیئت مدیره پتروشیمی بندرامام برگزار شد.

مباحث مختلف درباره ورود شرکت پتروشیمی بندر امام به بورس در این نشست مطرح و بررسی شد که طی آن قرار شد پتروشیمی بندر امام با هماهنگی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس امسال وارد بورس شود.