محمد شریعتمداری وزیرکار در حاشیه دهمین نشست شورای عالی سلامت از عرضه اولیه شرکت های زیرمجموعه سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) در هر ماه خبر داد. شریعتمداری ضمن بیان اینکه شرکت های زیرمجموعه سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) به تناسب آمادگی شورای عالی بورس و مقررات سازمان بورس و تصویب واگذاری ها توسط سازمان بورس، به نوبت در صف پذیرش بورس قرار دارند، اعلام داشت: تا پایان سال جاری هر ماه یک شرکت از زیرمجموعه های شستا برای واگذاری در بورس آماده می شود.

همچنین بخوانید: برنامه عرضه اولیه های شستا در پاییز و زمستان ۹۹

وزیر کار از عرضه اولیه ۱۲ شرکت زیرمجموعه شستا (سرمایه گذاری تامین اجتماعی) در هر ماه خبر داد

به گزارش بورس پرس:

محمد شریعتمداری در حاشیه دهمین نشست شورای عالی سلامت در خصوص واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه شستا از طریق بورس به فارس گفت: شرکت‌های زیرمجموعه سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی از طریق بورس عرضه اولیه خواهند شد و به تناسب آمادگی شورای عالی بورس و مقررات سازمان بورس ، یکی یکی در نوبت پذیرش بورس قرار دارند.

وی افزود: ‌تا پایان سال جاری هر ماه یک شرکت از زیرمجموعه‌های شستا برای واگذاری در بورس آماده می‌ شود اما شرط آن این است که این واگذاری‌ها به تصویب سازمان بورس برسد.

شریعتمداری ادامه داد: در مجموع ۲۰ شرکت قابل واگذاری در تامین اجتماعی از جمله ۱۲ شرکت زیرمجموعه شستا قرار دارند که با تأیید شورای عالی و سازمان بورس عرضه اولیه خواهد شد.