معاملات امروز سه شنبه ۱۵بهمن ۹۸ در حالی آغاز شد که در پیش گشایش بازار سهام ۸۶ سهم دارای صف خرید و ۱۰ سهم دیگر دارای صف فروش بودند. پرتقاضاترین نمادها “خپارس”، “فروی”، “حکشتی”، “وپارس”، “تپکو” و “ذوب” بودند.

۹۶سهم دارای صف خرید و فروش در مرحله پیش گشایش بازار

امروز ۱۵بهمن ۹۸ بازار سهام در حالی چهارمین روز کاری هفته خود را شروع کرد که در مرحله پیش گشایش بازار ۸۶ سهم دارای صف خرید و ۱۰ سهم دارای صف فروش بودند.

 درباره توصیه هایی قبل از خرید و فروش سهام بخوانید.

و اما بیشترین مقدار تقاضا برای کدام نمادها بود؟

  1. نماد “خپارس” با ۴۶۶ میلیون سهم
  2. نماد “فروی” با ۲۴۵ میلیون سهم
  3. نماد “حکشتی” با ۲۱۹ میلیون سهم
  4. نماد “وپارس” با ۱۶۰ میلیون سهم
  5. نماد “تپکو” با ۱۴۴ میلیون سهم
  6. نماد ذوب با ۱۴۱ میلیون سهم

لبست ۸۶سهام در صف خرید و ۱۰سهام دارای صف فروش در تاریخ سه شنبه ۱۵بهمن ۹۸ به شرح زیر میباشد:

صف خرید:

86سهم صف خرید و 10سهم صف فروش در مرحله پیش گشایش بازار

صف فروش:

86سهم صف خرید و 10سهم صف فروش در مرحله پیش گشایش بازار