شرکت پتروشیمی فن آوران که زیرمجموعه تاپیکو به حاساب می آید، برای چهارمین بار سهام بانک ملت را خرید. “شفن” از خرید بیش از ۲.۶ میلیارد سهم بانک ملت به مبلغ ۱.۷ هزار میلیارد تومان خبر داد و در جریان معاملات روز گذشته با توقف نماد روبه رو شد.

پتروشیمی فن آوران مجدد سهام بانک ملت خرید

به گفته محمدجواد بدری مدیرعامل شرکت پتروشیمی فن آوران، شرکت جمعا چهار نوبت به تعداد ۸ میلیارد و ۱۲۱ میلیون و ۵۰۹ سهم بانک ملت به مبلغ ۴.۸ هزار میلیارد تومان (برای هر سهم ۵۹۹۵ ریال) در راستای سیاست جابگزین کردن سهام ارزشنمد بورسی در ازای دارایی واگذار شده، خریداری کرده است.

مطابق برنامه ریزی انجام شده، قرار است مجدد بلوک های دیگری از سهام نام برده شده طی روزهای آینده خریداری شود که مراتب در زمان مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد.

جزئیات خرید سهام بانک ملت توسط شرکت پتروشیمی فناوران

اخبار بازار سهام:

عرضه دارا سوم (باقیمانده سهام بانکی) در مرحله اخذ مصوبه دولت است

مجوز افزایش سرمایه شسینا، کمهدا، پرداخت، تنوین، وحامی و وثوق صادر شد