بانک مرکزی در راستای مدیریت و کنترل نقدینگی و مهار تورم قصد دارد ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه منتشر کند که می تواند ۱۴ واحد درصد رشد نقدینگی را کاهش دهد، همچنین در پی سیاست های جدید بانک مرکزی برای مهار تورم و افزایش جذابیت سپرده های بانکی، اصلاح نرخ سود در شورای پول و اعتبار مطرح شد که در نهایت تصمیم بر آن شد که نرخ سود سپرده‌های سرمایه گذاری عادی ۱۰ درصد، سپرده سرمایه‌ گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه ۱۲ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه ۶ ماهه ۱۴ درصد و سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک ساله ۱۶ درصد شود ضمن اینکه سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال با سود ۱۸ درصد معرفی شد .

سیاست های جدید بانک مرکزی برای مهار تورم

  • انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه
  • اصلاح نرخ سود های بانکی
  • سایر اقدامات سیاست های پولی مانند : عملیات بازار باز و افزایش کف نرخ سپرده‌گیری از بانک‌ ها

به گزارش بورس پرس: 

پیمان قربانی در خصوص سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی در اقتصاد به تسنیم گفت: در راستای کنترل نقدینگی و مهار تورم، بانک مرکزی سیاست کنترل رشد نقدینگی و افزایش جذابیت سپرده های بانکی را در دستور کار قرار داده البته سایر اقدامات سیاست های پولی مانند عملیات بازار باز و افزایش کف نرخ سپرده‌گیری از بانک‌ها را نیز به موازات انجام می دهد.

اصلاح نرخ سودهای بانکی

وی به مصوبه روز گذشته شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود بانکی اشاره کرد و افزود: پیشنهادات بانک مرکزی در راستای تنوع سپرده های بانکی و اصلاح نرخ سود در شورای پول و اعتبار مطرح شد و شورا نهایتاً تصمیم گرفت نرخ سود سپرده‌های سرمایه گذاری عادی ۱۰ درصد، سپرده سرمایه‌ گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه ۱۲ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه ۶ ماهه ۱۴ درصد و سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک ساله ۱۶ درصد شود ضمن اینکه سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال با سود ۱۸ درصد معرفی شد .

این مقام بانکی درباره علت احیای مجدد سپرده‌های بالای یک سال توضیح داد:‌ این موضوع در راستای معرفی ابزارهای سپرده ای با ماندگاری بیشتر در شورای پول و اعتبار مطرح و مصوب شد. بانک مرکزی برنامه ای برای انتشار اوراق ودیعه نیز دارد که این موضوع برای مدیریت و کنترل رشد نقدینگی براساس مصوبه شورای عالی اقتصاد بنا است برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار برود.

حقانی نسب: افزایش نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها ابزار خلق نقدینگی است نه کنترل نقدینگی

انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه

قربانی ادامه داد: بانک مرکزی بعد از تصویب این طرح در شورای پول و اعتبار، انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه را در دستور کار خواهد داشت که هر ۱۰ هزار میلیارد تومان آن می تواند ۲.۸ واحد درصد رشد نقدینگی و پایه پولی را کاهش دهد. با انتشار کل مبلغ در نظر گرفته شده برای اوراق ودیعه، رشد نقدینگی تا ۱۴ واحد درصد کاهش خواهد یافت.

وی تأکید کرد: ابعاد شرعی و فقهی اوراق ودیعه قبلاً در شورای فقهی بانک مرکزی به تصویب رسیده و به زودی این پیشنهاد برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار خواهد رفت.

بیشتر بخوانید: قالیباف اصل: ورود نقدینگی به بورس از ایجاد تورم در کشور جلوگیری می کند