به گفته عضو کمیسیون اقتصادی برنامه و بودجه مجلس، شرایط کنونی بازار سرمایه نیاز به توجه بیشتری دارد در غیر این صورت ممکن است که برای اقتصاد کشور تبعات منفی را به همراه داشته باشد.

آیا وضعیت بازار بورس تبعات منفی برای اقتصاد ایران دارد؟

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به استقبالی که این روز ها مردم از بازار بورس به عمل آورده اند و در دو ماه گذشته قریب به چند ده هزار نفر اقدام به دریافت کد بورسی نموده اند، در این مدت کوتاه شاهد رشد چند برابری شاخص بورس بودیم که اگر مسئولین تمهیداتی را در این زمینه نیاندیشند ممکن است که با تمام امتیازاتی که دارد تبعات منفی را نیز برای اقتصاد کشور به همراه بیاورد.

حسینعلی حاجی دلیگانی در این رابطه به وزیر اقتصاد هشدار داد و در ادامه بیان کرد : از وزیر اقتصاد درخواست می کنم که توجه بیشتری وضعیت کنونی بازار بورس داشته باشد.

قیمت واحد هایی که در حال حاضر در بازار سهام عرضه می شوند بیشتر از قیمت واقعی است اما در گذشته چنین نبود و قیمت واحد هایی که به بازار سرمایه ارائه می شدند ارزان تر بود. این قیمت بالای واحد ها دلیل اصلی ایجاد حباب و مشکلات دیگر در این بازار می باشد.

وی در پایان اظهار کرد : می دانیم که حجم نقدینگی که از ابتدای سال ۹۹ وارد بازار بورس شده چند برابر سال های گذشته می باشد و با گذشت زمان پیوسته به این مبلغ افزود می شود. از وزیر اقتصاد خواهشمندم که ساز و کار هایی را برای وضعیت اکنون بورس در نظر بگیرد، زیرا اگر در روند بورس مدیریت علمی نشود و  این مسئله با حرکت صحیحی همراه نباشد، تبعات منفی برای اقتصاد کشور به وجود می آید.