بازار بورس در نوروز سال ۹۹ هم طبق روال عادی سال های گذشته فقط در روزهای تعطیلی رسمی و پنج شنبه و جمعه بسته خواهد بود و سهامداران میتوانند در روزهای عادی به معاملات سهام بپردازند، در واقع در نوروز ۹۹ بورس ایران پنج روز آماده معامله برای سهامداران می باشد که این روزها شامل روزهای پنجم، ششم، نهم، دهم و یازدهم فروردین خواهد بود.

درباره وضعیت بازار سهام در سال ۹۹ بیشتر بدانید

باید به استحضارتان برسانم که بورس در نوروز ۹۹ هم مانند سال های گذشته از تعطیلات رسمی تبعیت خواهد کرد و بازار بورس هم در روزهایی که طبق تقویم رسمی کشور تعطیل اعلام شدند و هم در روزهای پنجشنبه و جمعه فعالیت نخواهد داشت و بازار بورس بسته خواهد بود.

روزهای تعطیل بازار بورس در نوروز ۹۹: بازار در روزهای اول، دوم، سوم، چهارم، هفتم، هشتم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم فروردین بسته و فعال نخواهد بود.

روزهای معاملاتی بازار بورس در نوروز ۹۹: همچنین بازار سرمایه در روزهای پنجم، ششم، نهم، دهم و یازدهم فعال و آماده انجام معاملات می باشد.