به گفته محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی در آینده نزدیک امکان خرید و فروش متری مسکن در بازار بورس وجود دارد.

بیشتر بخوانید: بازار بورس بعد از عرضه بورس مسکن چگونه خواهد شد؟

خرید و فروش متری مسکن در بورس

معاون وزیر راه و شهرسازی، محمود محمودزاده با اشاره به تفاهم با سازمان بورس برای تامین سرمایه مستقیم بخش خصوصی در صندوق زمین و ساختمان، گفت: توان تامین اعتبار صندوق ها از طریق اجاره بخشی از صندوق ها توسط بخش خصوصی و فعالان صنعت ساخت‌وساز امکان پذیر است.

وی در ادامه گفت : امکان خرید و فروش متری مسکن در بازار بورس (خرید و فروش سهام‌ مسکن) وجود دارد.

محمود محمودزاده در پایان گفت: با توجه به اینکه تولید مستمر مسکن یکی از استراتژی های وزارت راه و شهر سازی است امکان مشارکت بخش خصوصی در تولید و عرضه مسکن فراهم شده است

امکان مشارکت بخش خصوصی و همچنین عرضه مسکن با توجه به استراتژی وزارت راه و شهرسازی در امر ساخت و ساز مسکن فراهم گردید است و از جمله تمهیدات برای مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح ملی مسکن و تولید و عرضه آن، بخش خودمالکی است.