بنا به اعلام مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران، در پایان معالات امروز، چهارشنبه ۲۴ دی ماه نمادهای معاملاتی وساربیل (سرمایه گذاری استان اردبیل)، وساشرقی (سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی)، وساخت (سرمایه گذاری ساختمان ایران)، چافست (افست) و کهمداح (حق تقدم شیشه همدان) بسته شدند. علت توقف در ادامه ذکر شده است.

دلیل توقف “وساربیل، وساشرقی، وساخت، چافست و کهمداح” چه بود؟ (چهارشنبه ۲۴ دی)

مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران اعلام کرد:

در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های سرمایه گذاری استان اردبیل(وساربیل)،سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی(وساشرقی) جهت برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورت های مالی-عمومی فوق العاده به منظور اصلاح اساسنامه، سرمایه گذاری ساختمان ایران(وساخت)و افست(چافست) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورت های مالی و حق تقدم شرکت شیشه همدان(کهمداح) با توجه به پایان مهلت پذیره نویسی متوقف می شوند.

بیشتر بخوانید:

توقف “خلنت” به دلیل تغییرات بیش از ۵۰ درصدی قیمت

تمدید تعلیق ۳ سهم و توقف موقت ۴ نماد – چهارشنبه ۲۴ دی