قبل از شروع معاملات امروز (دوشنبه ۲۲ دی ماه) ناظر بازار نماد ۶ شرکت شامل فولاد خراسان، پارس سرام، کارخانجات‌ مخابراتی‌ ایران‌، مالیبل سایپا، سرمایه گذاری کشاورزی کوثر، سرمایه گذاری استان گلستان را برای یک ساعت، یک و دو روز بسته اعلام کرد.

توقف موقت نماد ۶ شرکت – دوشنبه ۲۲ دی

ناظر بازار نماد ۶ شرکت نامبرده را به شرح زیر متوقف اعلام کرد:

توقف یک ساعت:

  • سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

توقف یک روز:

  • فولاد خراسان
  • پارس‌ سرام

توقف دو روز:

  • کارخانجات‌ مخابراتی‌ ایران‌

نماد معاملاتی (لکما۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت کارخانجات‌مخابراتی‌ایران‌ متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

  •  مالیبل سایپا

ماد معاملاتی (خلیبل۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت مالیبل سایپا متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

همچنین توقف نماد شرکت سرمایه گذاری استان گلستان به دلیل عدم رعایت ضوابط افشای اطلاعات با اهمیت ، حداکثر برای ۲ روز کاری ادامه یافت.

بیشتر بخوانید:

دلایل بسته شدن یا توقف نماد در بورس چیست

توقف دو نماد “ثفارس و بشهاب” تا ۲۷ دی به دلیل وجود ظن دستکاری