قبل از شروع معاملات امروز (یکشنبه ۲۱ دی ماه) ناظر بازار نماد ۵ شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان، سرمایه گذاری کشاورزی کوثر، صنعتی مینو، کارخانجات‌ مخابراتی‌ ایران‌ و سرمایه گذاری معیار صنعت پارس را برای یک ساعت و دو روز کاری بسته اعلام کرد.

توقف موقت نماد ۵ شرکت – یکشنبه ۲۱ دی

طبق اعلام ناظر بازار توقف نماد ۵ شرکت نامبرده به شکل زیر است.

توقف یک ساعت:

  • تامین سرمایه لوتوس پارسیان
  • سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
  • صنعتی مینو

توقف دو روز: 

  • کارخانجات‌ مخابراتی‌ ایران‌

نماد معاملاتی (لکما۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت کارخانجات‌مخابراتی‌ایران‌ متوقف شد. نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد

همچنین بخوانید: سهامداران عمده “لکما” کارخانجات ‌مخابراتی ‌ایران‌ چه شرکت هایی هستند؟

  • سرمایه گذاری معیار صنعت پارس

نماد معاملاتی (معیار ۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

محدودیت حجمی “سپیدار” و توقف موقت ۱۰ نماد – شنبه ۲۰ دی ۹۹