شرکت کارخانجات مخابراتی ایران که با نماد “لکما” و سرمایه اسمی ۳۲۳ میلیارد تومانی در بازار پایه زرد فرابورس حضور دارد، در پی اقدام به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب مبنی بر مشارکت در افتتاح کارخانه نوآوری شیراز با توقف دو روزه نماد همراه شد. شایان ذکر است که شرکت کارخانجات مخابراتی ایران با اعمال افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی به میزان ۲۱۸۳ درصد در ۳۰ تیر سال ۹۴، اولین رکورد دار افزایش سرمایه همه شرکت های بورسی و فرابورسی می باشد.

همچنین بخوانید: سهامداران عمده “لکما” کارخانجات ‌مخابراتی ‌ایران‌ چه شرکت هایی هستند؟

مشارکت کارخانجات مخابراتی ایران در افتتاح کارخانه نوآوری شیراز

براساس اطلاعیه منتشر شده، “لکما” اعلام کرد: کارخانه نوآوری شیراز با مشارکت این شرکت روز پنجشنبه ۱۸ دی توسط رئیس جمهور بصورت آنلاین افتتاح شد. در حال حاضر آثار مالی آن برای شرکت قابل برآورد نبوده و به محض حصول نتایج مالی قابل گزارش، افشاء لازم صورت خواهد پذیرفت.(با توجه به اینکه این مشارکت هنوز به قرارداد عملیاتی تبدیل نشده و شخصیت حقوقی کارخانه نوآوری به ثبت نرسیده در افشاء گروه ب آورده شده است.)