در دقایق پایانی جلسه معاملاتی روز گذشته بورس (چهارشنبه ۲۴ دی) نماد معاملاتی شرکت صنعتی مینو در پی اعلام مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب مبنی بر کسب سود ۵۹/۶ میلیارد تومانی از واگذاری ۱/۳۷ درصد سهام زیرمجموعه فرابورسی شرکت قاسم ایران متوقف و آماده بازگشایی برای ساعت ۱۰ روز شنبه به صورت حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت شد.

صنعتی مینو از سود ۵۹/۶ میلیارد تومانی با واگذاری سهام زیرمجموعه خبر داد و متوقف شد

با توجه به اطلاعیه منتشر شده، “غصینو” اعلام کرد: ۱.۳۷ درصد سهام شرکت قاسم ایران معادل ۴۰ میلیون سهم حاضر در بازار دوم فرابورس را به قیمت ۱۵۰۱۰ ریال برای هر سهم و جمع مبلغ معامله ۶۰ میلیارد تومان با بهای تمام شده ۳۸۱.۱ میلیون تومانی و کسب سود ۵۹.۶ میلیارد تومانی بصورت نقدی واگذار کرده است. همچنین درصد مالکیت صنعتی مینو قبل از واگذاری ۸۶.۴۷ درصد بوده که پس از واگذاری به ۸۵.۱۰ درصد رسید.

بیشتر بخوانید:

سود هر سهم غصینو ۸۹ تومان اعلام شد

شرکت صنعتی مینو با نماد “غصینو” در بازار دوم فرابورس درج شد