قبل از شروع معاملات آخرین روز کاری این هفته (۲۴ دی)  ناظر بازار نماد ۴ شرکت بانک ایران زمین، نوسازی و ساختمان تهران، البرز دارو و پگاه آذربایجان غربی را برای یک ساعت و دو روز بسته اعلام کرد. همچنین نماد دو شرکت پتروشیمی کازرون و دهدشت با تمدید تعلیق تا روز سه شنبه ۷ بهمن ماه همراه شدند، در این میان نماد سرمایه گذاری استان گلستان نیز جهت بررسی وضعیت اطلاعاتی، حداکثر تا ۸ بهمن تعلیق شد.

تمدید تعلیق “کازرو، دهدشت و وسگلستا” و توقف ۴ نماد

ناظر بازار نماد شرکت های نامبرده را به شرح زیر بسته اعلام کرد.

توقف یک ساعت:

  • نوسازی‌ و ساختمان‌ تهران‌
  • البرز دارو
  • پگاه‌ آذربایجان‌ غربی

توقف دو روز:

  • وزمین

نماد معاملاتی (وزمین) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت بانک ایران زمین متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

  • ثنوسا

همچنین مطابق با اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال، با توجه به عدم رفع ابهام وضعیت اطلاعاتی شرکت پتروشیمی کازرون، تعلیق نماد معاملاتی (کازرو۱) بنا به تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ادامه می‌یابد.

مطابق با اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال، با توجه به عدم رفع ابهام وضعیت اطلاعاتی شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت ، تعلیق نماد معاملاتی (دهدشت۱) بنا به تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ادامه می‌یابد.

طبق اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال جهت بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر، نماد معاملاتی شرکت شرکت س استان گلستان (وسگلستا۱) حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ تعلیق شد.

بیشتر بخوانید: توقف موقت نماد ۶ شرکت و تعلیق “داسوه” تا ۷ بهمن ماه – سه شنبه ۲۳ دی