مجمع فوق العاده شرکت صنایع نسوز توکا در حالی صبح روز یکشنبه مورخ ۲ آذرماه ۹۹ برگزار شد که افزایش سرمایه ۴۱۳ درصدی “کتوکا” از دو محل سود انباشته و مطالبات سهامداران و آورده نقدی مورد موافقت سهامداران قرار گرفت و به تصویب رسید. قابل ذکر است که تامین مالی “کتوکا” به اندازه ۳۰ میلیارد تومان از محل سود انباشته و ۳۲ میلیارد تومان از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران اعمال می شود.

تصویب افزایش سرمایه ۴۱۳ درصدی کتوکا از دو محل سود انباشته و مطالبات و آورده نقدی

شرکت صنایع نسوز توکا در پی دریافت مجوز افزایش سرمایه از سوی سازمان بورس و ضمن برگزار مجمع فوق العاده در صبح امروز (یکشنبه)، از تصویب افزایش سرمایه ۴۱۳ درصدی از دو محل خبر داد.

شایان ذکر است که “کتوکا” برای اجرای طرح توسعه پروژه تولید ۱۰ هزار تن آجر کربن منیزیت، سرمایه فعلی خود را از ۱۵ به ۷۷ میلیارد تومان می رساند. همچنین مجمع فوق العاده با انجام افزایش سرمایه از ۷۷ به ۱۱۳ میلیارد تومان از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی موافقت و اختیار عملی کردن آن را به مدت ۲ سال به هیئت مدیره تفویض کرد تا پس از اخذ مجوز از سازمان بورس به عملی شدن آن اقدام شود.

منبع: بورس پرس

همچنین بخوانید:

مجوز افزایش سرمایه گکوثر، پتایر، قشکر، زشگزا، وارس، بنیرو و وصنا صادر شد