احمد فاضلی معاون مالی بانک صادرات از عدم تاثیر نرخ های جدید تسعیر ارزی بر عملکرد و صورت های مالی “وبصادر” در ۶ ماه نخست سال جاری خبر داد. فاضلی ضمن بیان نرخ های تسعیر ارز در سال ۹۸ و ۹۹ اعلام داشت: با توجه به وضعیت بازار ارزی بانک و اختلاف ناچیز بین اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی، انتظار نمی رود ابلاغ نرخ های جدید آثار با اهمیتی بر صورت های مالی میان دوره ای بانک داشته باشد.

همچنین بخوانید: مدیر امور مالی بانک ملت از افزایش نرخ تسعیر ارز بانک ها در پایان سال جاری خبر داد

“وبصادر” از عدم تاثیر ابلاغ نرخ های جدید تسعیر ارز بر صورت های مالی میان دوره ای خبر داد

به گزارش بورس پرس:

بانک صادرات از عدم آثار با اهمیت ابلاغ نرخ های جدید تسعیر ارز بر صورت‌های مالی ۶ ماهه خبر داد و با حمایت حقوقی ها و اقدام به جمع آوری سهام ، شاهد رشد ۴.۸ درصدی قیمت و صف خرید شد.

براین اساس، احمد فاضلی معاون مالی “وبصادر” اعلام کرد: طبق بخشنامه ۱۵ مهر بانک مرکزی مبنای تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی برای گزارشگری مالی میان دوره منتهی به شهریور ۹۹ به منظور اعمال در دفاتر و تهیه صورت های مالی میاندوره ای مبلغ ۱۲,۹۰۰ تومان برای هر یورو و ۱۱ هزار تومان برای هر دلار آمریکا و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری آن به یورو در پایان شهریور ۹۹ تعیین شده است.

نرخ تسعیر اعمال شده در صورت های مالی پایان سال مالی ۹۸ بالغ بر ۱۰۲۰۰ تومان برای هر یورو و ۹ هزار تومان برای هر دلار آمریکا بوده است. با توجه به وضعیت بازار ارزی این بانک و اختلاف اندک بین اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی، انتظار نمی‌رود ابلاغ نرخ های جدید آثار با اهمیتی بر صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای بانک داشته باشد.