طبق سخنان معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی در رابطه با بسته حمایت از مستأجران و تسهیلات ودیعه مسکن، این طرح به منظور حمایت از مستأجران می باشد زیرا با وجود اینکه در حال حاضر تسهیلات ودیعه مسکن با بالاترین نرخ سود وام یعنی ۱۸ درصد به متقاضیان اعطا می شود، مستأجر در این طرح سود ۵۰ درصدی میبرد زیرا مجبور به پرداخت ۳۰ تا ۳۶ درصد مبلغ رهن میباشد و بر این اساس مستأجر از پرداخت ۵۰ درصد مبلغ اجاره که برابر با مبلغ ودیعه مسکن میباشد معاف می شود، همچنین در این شرایط صاحب خانه ها (موجر) موظف هستند بر اساس مصوبه اعلام شده قرار داد اجاره را به صورت خودکار با نرخ ۲۵ درصد برای تهران، ۲۰ درصد برای کلانشهرا و ۱۵ درصد برای سایر شهرای کشور تمدید کنند.

همچنین بخوانید: بورس مسکن از هفته آینده راه اندازی می شود

مزایای بسته حمایت از مستاجران و تسهیلات ودیعه مسکن

نفع 50 درصدی مستأجران از بسته حمایت و تسهیلات ودیعه مسکن

 

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی در تشریح مصوبه ساماندهی بازار اجاره گفت: در شرایطی که موجر قصد اجاره دادن ملک خود را داشته باشد، موظف است قرارداد خود را مطابق نرخ مصوب اعلام شده و با مستاجر ساکن در واحد مسکونی تمدید کند.

محمود محمودزاده معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با فارس، ضمن تشریح مصوبه ساماندهی بازار اجاره گفت: مطابق مصوبه اعلام شده از سوی رئیس جمهور، قراردادهای اجاره به طور خودکار و با نرخ‌ ۲۵درصد برای شهر تهران، ۲۰ درصد برای کلانشهرها و ۱۵ درصد برای سایر شهرهای کشور تمدید می‌شود.

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی در بیان الزامات در نظر گرفته شده برای موجران، تصریح کرد: در شرایطی که موجر قصد اجاره دادن ملک خود را داشته باشد، موظف است قرارداد خود را مطابق نرخ مصوب اعلام شده و با مستاجر ساکن در واحد مسکونی تمدید کند.

وی با اشاره به در نظر گرفتن حق مالکیت موجر، بیان کرد: در شرایطی که موجر قصد فروش واحد مسکونی خود را داشته باشد، پس از فروش از مبادی ثبت رسمی، موظف به دادن مهلت ۲ ماهه به مستاجر است و در این مدت قوه قضاییه نسبت به صدرو حکم تخلیه اقدام نخواهد کرد.

جزئیات بسته حمایت از مستاجران و تسهیلات ودیعه مسکن

محمودزاده در توضیح بسته حمایتی از مستأجران و تسهیلات ودیعه مسکن، گفت: مدل ارائه شده از سوی وزارت راه به منظور حمایت از مستاجران بوده و به این نحو است که ودیعه مسکن اعطا شده به مستاجر به عنوان بخشی از رقم رهن واحد مسکونی در اختیار موجر قرار می‌گیرد؛ پس از آن، سود ودیعه از سوی مستاجر در اقساطی به بانک باز پرداخت شده و بعد از اتمام قرارداد، پرداخت اصل مبلغ ودیعه از سوی موجر به بانک عامل انجام می‌شود.

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی، در ارتباط با نکات مثبت بسته حمایتی از مستاجران گفت: در شرایطی که تسهیلات ودیعه مسکن حتی با بالاترین نرخ سود تسهیلات یعنی ۱۸ درصد اعطا شود، مستاجر نفع ۵۰ درصدی می‌‎برد زیرا در شرایطی که قصد پرداخت اجاره معادل مبلغ رهن را داشته باشد، مجبور به پرداخت ۳۰ تا ۳۶ درصد مبلغ رهن است و بدین ترتیب موجر از پرداخت ۵۰درصد رقم اجاره معادل مبلغ ودیعه مسکن معاف خواهد بود.

وی در بیان روند تصویب بسته حمایتی از مستاجران در قالب تسهیلات ودیعه مسکن، افزود: جزئیات مدل از سوی وزارت راه اعلام شده و در حال منتظر تامین مالی به منظور ارائه تسهیلات هستیم.

وزیر راه و شهرسازی: تولید کنندگان مسکن استیجاری مشمول یارانه دولتی می شوند