شرکت شیمی دارویی داروپخش، زیرمجموعه تیپیکو از برنامه افزایش سرمایه ۷۸ درصدی خبر داد. تامین مالی “دشیمی” از یک محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود. طی این افزایش سرمایه دارایی شرکت از ۲۵.۵ به ۴۵.۵ میلیارد تومان می رسد.

بیشتر بخوانید: سازمان بورس با افزایش سرمایه ونیکی موافقت کرد

افزایش سرمایه دشیمی

به گزارش بورس پرس:

شرکت شیمی دارویی داروپخش از برنامه افزایش سرمایه ۷۸ درصدی از یک محل خبر داد و در جریان معاملات امروز با رشد ۴.۹ درصدی قیمت سهام و صف خرید روبرو شد.

براین اساس، “دشیمی” در نظر دارد سرمایه فعلی را از ۲۵.۵ به ۴۵.۵ میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی در صورت موافقت سازمان بورس از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی اعمال خواهد شد تا صرف اصلاح و بهبود ساختار مالی و تامین مالی سرمایه در گردش شود.

بنابراین گزارش، سرمایه گذاری داروئی تامین ۷۸ درصد سهام این شرکت را در اختیار دارد.