طبق سخنان معاون وزیر اقتصاد و دارایی دو صندوق سرمایه گذاری دولتی دیگر تا قبل از پایان یافتن نیمه اول سال ۹۹ عرضه می شوند، بر این اساس دومین ETF دولتی یک صندوق واسطه‌گری پالایشی با نام دارا دوم مرکب از باقیمانده سهام دولت در ۴ پالایشگاه تهران، تبریز، بندرعباس و اصفهان است و سومین صندوق ETF دولتی با نام دارا سوم (شامل باقیمانده سهام دولت در شرکت فولاد مبارکه، ملی مس ایران، ایران خودرو و سایپا) می باشد.

اعلام جزئیات ETF های بعدی دولت

به گزارش بازار نیوز:

عباس معمارنژاد، معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در نیمه اول امسال دو ETF دولتی دیگر به ترتیب با تخفیف ٢٠ تا ٣٠ درصدی بر اساس قیمت میانگین یک ماه آخر سهام در بورس منتهی به آگهی واگذاری به همه دارندگان کد ملی ایرانی واگذار می‌شود. بر این اساس صندوق دارا دوم از گروه پالایشی (شبریز، شپنا، شتران، شبندر) و صندوق دارا سوم مرکبی از گروه فلزی و خودرویی (فولاد، فملی، خودرو، خساپا) است.

سهام موجود در دومین ETF دولتی (دارا دوم)

صندوق واسطه گری پالایشی مرکب از باقی مانده سهام دولت در ۴ پالایشگاه:

پالایشگاه نهران: شتران
پالایشگاه تبریز: شبریز
پالایشگاه بندر عباس: شبندر
پالایشگاه اصفهان: شپنا

سومین صندوق ETF دولتی شامل چه سهام هایی است؟

صندوق واسطه‌گری صنعت شامل باقیمانده سهام دولت در ۴ شرکت:

فولاد مبارکه: فولادمبارکه
ملی مس ایران: فملی
ایران خودرو: خودرو
سایپا: خساپا