ارزش روز سهام عدالت – شنبه مورخ ۱۵ آذر 

ارزش سبد سهام عدالت نیز تحت تاثیر تغییرات قیمت سهام شرکت های بورسی در بازار سهام، با رشد و کاهش همراه می شود. به طوری که روز چهارشنبه گذشته در پی افت ۲ هزار واحدی شاخص کل بورس، ارزش سهام عدالت با ارزش اولیه یک میلیون تومان و ۵۳۲ هزار تومانی نیز کمی کاهش یافت.

ارزش روز سهام عدالت یک میلیون تومانی ۱۵ آذر

سه‌شنبه هفته گذشته ۲۴ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان بوده که روز چهارشنبه به ۲۳ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان کاهش یافت.

ارزش روز سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی ۱۵ آذر

شایان ذکر است که ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۵۳۲ هزار تومانی، روز سه‌شنبه ۱۲ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان و روز چهارشنبه ۱۲ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان بود.

بیشتر بخوانید: ارزش صعودی سهام عدالت در آینده/ جدیدترین صورتحساب سهام عدالت