فردین آقابزرگی مدیرعامل کارگزاری بانک رفاه با ذکر دلیل، اثر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر بورس ایران را ناچیز پیش بینی کرد. آقابزرگی ضمن اشاره به اینکه بازارهای مالی کشورها از انتخابات و اتفاقات سیاسی دیگر کشورها تاثیر می پذیرند و این تاثیرپذیری در ایران جنبه روانی و اثرات ناملموس دارد، اظهار داشت: در چند ماه گذشته در پی اصلاح خودانتظام قیمتی بازار سرمایه، بیش از ۵۰۰ سهم بورسی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد اصلاح داشته اند، بنابراین تاثیر روانی انتخابات آمریکا در بورس کشور ناچیز می باشد.

بیشتر بخوانید: رشد بازار سرمایه طی هر شرایطی ادامه دارد

فردین آقا بزرگی اثر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر بورس ایران را ناچیز دانست

به گزارش بورس پرس:

فردین آقابزرگی مدیرعامل کارگزاری بانک رفاه با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به ایسنا گفت: بازارهای مالی همه کشورهای دنیا از انتخابات و اتفاقات سیاسی سایر کشورها تاثیر می پذیرد. البته در مقطع کنونی این تاثیرپذیری در ایران بیشتر جنبه روانی و تاثیرات ناملموس اقتصادی دارد.

وی ادامه داد: دلیل این موضوع این است که اقتصاد ایران در سه دهه گذشته از این مسائل زیاد دیده و به دلیل عدم ارتباط و مراودات مالی با دنیا و مخصوصاً کشورهای غربی از تاثیر پذیری زیاد مصون است.

این کارگزار با تاکید بر اینکه بازار سرمایه در مقطعی بصورت خودانتظام اصلاح قیمت داشت، افزود: در چند ماه گذشته بیش از ۵۰۰ سهم بورسی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد اصلاح قیمت داشتند بنابراین تاثیر روانی انتخابات آمریکا در این بازار چشمگیر نخواهد بود.

آقابزرگی گفت : بنابراین درحال حاضر جای نگرانی و تردید در مورد ثبات بازار نیست و شاخص بعد از این هم با شیب ملایم حرکت می کند. البته این روند نسبت به چهار ماه نخست سال، ملایم و منطقی تر است و حرکت نقدینگی به سمت این بازار خواهد بود.