چندی پیش در پی اعلام بورس تهران عملیات بازارگردانی شرکت های ایران ترانسفو (بترانس)، مهرام (غمهرا)، بهساز کاشانه تهران (ثبهساز)، توسعه و عمران امید (ثامید)، تایدواتر (حتاید) و همکاران سیستم (سیستم) با دامنه مظنه سه درصدی و حداقل حجم سفارش انباشته و معاملات روزانه و دوره بازارگردانی از روز سه شنبه ۲۲ مهر آغاز شد. امروز ۲۷ مهرماه نیز براساس آخرین اخبار منتشر شده بورس تهران با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد: بازارگردانی شرکت های ایران خودرو ، پرداخت الکترونیک سامان کیش، حمل و نقل پتروشیمی، صنایع ریخته گری ایران، سیمان کردستان، سیمان سپاهان، سیمان شرق و آلومراد با شرایط زیر از ۲۳ مهر انجام می پذیرد.

همچنین بخوانید: بازارگردان کیست و چه وظایفی دارد؟

آغاز عملیات بازارگردانی خودرو و ۷ نماد دیگر

بورس تهران از آغاز عملیات بازارگردانی بر روی سهم ایران خودرو، پرداخت الکترونیک سامان کیش و ۶ شرکت دیگر با دامنه مظنه ۳ درصدی، حداقل حجم سفارس انباشته و حداقل حجم معاملات روزانه خبر داد.

آغاز عملیات بازارگردانی شرکت ایران خودرو (خودرو)

عملیات بازارگردانی شرکت های ایران خودرو (خودرو) ، پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)، حمل و نقل پتروشیمی (حپترو)، صنایع ریخته گری ایران (خریخت) ، سیمان کردستان (سکرد)، سیمان سپاهان (سپاها)، سیمان شرق (سشرق) و آلومراد (فمراد) آغاز شد

آغاز عملیات بازارگردانی شرکت ایران خودرو (خودرو)

آغاز عملیات بازارگردانی شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)

آغاز عملیات بازارگردانی شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)

آغاز عملیات بازارگردانی شرکت حمل و نقل پتروشیمی (حپترو)

آغاز عملیات بازارگردانی شرکت حمل و نقل پتروشیمی (حپترو)

آغاز عملیات بازارگردانی شرکت صنایع ریخته گری ایران (خریخت)

آغاز عملیات بازارگردانی شرکت صنایع ریخته گری ایران (خریخت)

آغاز عملیات بازارگردانی شرکت صنایع ریخته گری ایران (خریخت)

آغاز عملیات بازارگردانی شرکت سیمان کردستان (سکرد)

آغاز عملیات بازارگردانی شرکت سیمان کردستان (سکرد)

آغاز عملیات بازارگردانی شرکتسیمان سپاهان (سپاها)

آغاز عملیات بازارگردانی شرکتسیمان سپاهان (سپاها)

آغاز عملیات بازارگردانی شرکت سیمان شرق (سشرق)

آغاز عملیات بازارگردانی شرکت سیمان شرق (سشرق)

آغاز عملیات بازارگردانی شرکتآلومراد (فمراد)

آغاز عملیات بازارگردانی شرکتآلومراد (فمراد)