گزارش بازار بورس امروز شنبه

۰۲

مهر

گزارش بازار بورس امروز – چهارشنبه ۲ مهر ماه ۱۳۹۹

بازار سرمایه در روزی که گذشت بازار سبز آخرین روز هفته  امروز شاخص کل بورس تهران با رشد ۳۰ هزار و۲۷۱ واحدی روبرو بود و با عدد یک میلیون و ۶۱۱ هزار به پایان رسید. امروز نماد های فارس، فولاد و تاپیکو بیشترین اثر مثبت را بر روی روند شاخص…

گزارش بازار بورس امروز شنبه

۳۱

شهریور

گزارش بازار بورس امروز – دوشنبه ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۹

بازار سرمایه در روزی که گذشت حمایت خوب حقوقی ها  امروز شاخص کل بورس تهران افت ۵۷ هزار و ۷۴ واحد را پشت سر گذاشت و شاخص کل با عدد یک میلیون و ۵۹۵ هزار به پایان رسید. امروز نماد های فارس، فولاد و فملی بیشترین اثر منفی را بر…

گزارش بازار بورس

۳۰

شهریور

گزارش بازار بورس امروز – یکشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۳۹۹

بازار سرمایه در روزی که گذشت بازاری قرمز با ورود پول حقیقی  امروز شاخص کل بورس بازار تهران با افت ۴۷ هزار و ۲۴۷ واحد روبرو بود و شاخص کل با عدد یک میلیون و ۶۵۲ هزار به پایان رسید. امروز نماد های فولاد، فارس و فملی بیشترین اثر منفی…

گزارش بازار بورس

۲۹

شهریور

گزارش بازار بورس امروز – شنبه ۲۹ شهریورماه ۱۳۹۹

بازار سرمایه در روزی که گذشت بازگشایی پدر خوانده های بازار سرمایه  امروز شاخص کل بازار بورس تهران با افت ۴۶ هزار و دو  واحدی مواجه شد و شاخص کل بورس تهران در این لحظه در ارتفاع یک میلیون و ۶۹۹ واحد قرار گرفت. امروز نماد های شتران، شپنا و…

گزارش بازار بورس

۲۶

شهریور

گزارش بازار بورس امروز – چهارشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۹

بازار سرمایه در روزی که گذشت آخرین چهارشنبه سبز تابستان ۱۳۹۹ امروز شاخص کل آوری بازار تهران با رشد ۳۹هزار و ۵۰۵ واحد همراه بود و در انتها با عدد یک میلیون و ۷۰۴ هزار به پایان رسید. امروز نماد های فارس، فولاد و فملی بیشترین اور مثبت را بر…

گزارش بازار بورس امروز

۲۵

شهریور

گزارش بازار بورس امروز – سه شنبه ۲۵ شهریورماه ۱۳۹۹

بازار سرمایه در روزی گذشت بازاری مملو از خریدار  امروز شاخص کل بازار بورس تهران با رشد ۵۶ هزار و ۹۷۲ واحد روبرو بود و شاخص کل بورس با عدد یک میلیون و ۶۶۴ هزار به پایان رسید. نماد های تاپیکو، فارس و فولاد بیشترین اثر مثبت را بر روی…

گزارش بازار بورس

۲۳

شهریور

گزارش بازار بورس امروز – یکشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۳۹۹

بازار سرمایه در روزی که گذشت تعادل نسبی در بازار  امروز شاخص بورس بازار تهران با کاهش ۵ هزار و ۵۶۳ واحدی روبرو بود و در پایان معاملات با عدد یک میلیون و ۵۷۸ هزار به پایان رسید. امروز نماد های کگل، فارس و فولاد بیشترین اثر مثبت را بر…

گزارش بازار بورس

۲۲

شهریور

گزارش بازار بورس امروز – شنبه ۲۲ شهریورماه ۱۳۹۹

بازار سرمایه در روزی که گذشت اول هفته ای سبز و ورود پول به بازار  امروز شاخص بورس بازار تهران با رشد ۲۷ هزار و ۴۶۶ واحد روبرو بود و در پایان معاملات با عدد یک میلیون و ۵۸۳ هزار به پایان رسید. امروز نماد های فارس، فولاد و فملی…

گزارش بازار بورس

۱۹

شهریور

گزارش بازار بورس امروز – چهارشنبه ۱۹ شهریورماه ۱۳۹۹

بازار سرمایه در روزی که گذشت تلاش بازار برای تعادل  امروز شاخص کل بازار بورس تهران با افت ۱۳هزار و ۶۹۵ واحد همراه بود و شاخص کل بورس تهران با عدد یک میلیون و ۵۵۶ هزار به پایان رسید. امروز نماد های کگل و پارس بیشترین اثر مثبت و نماد…

گزارش بازار بورس

۱۸

شهریور

گزارش بازار بورس امروز – سه شنبه ۱۸ شهریورماه ۱۳۹۹

بازار سرمایه در روزی که گذشت حقوقی های کم کار امروز شاخص کل بورس تهران با افت ۳۷هزار و ۱۴۵واحد روبرو بود و شاخص کل با عدد یک میلیون و ۵۷۰ هزار به پایان رسید. امروز نماد های فارس، فولاد و فملی بیارین تاثیر منفی را بر روی حرکت بورس…

گزارش بازار بورس

۱۷

شهریور

گزارش بازار بورس امروز – دوشنبه ۱۷ شهریورماه ۱۳۹۹

بازار سرمایه در روزی که گذشت روز قرمزی دیگر برای بورس امروز شاخص کل بورس بازار تهران با افت ۴۰هزار و ۵۸۶ واحدی همراه بود و در پایان ساعت معاملات شاخص کل بورس با عدد یک میلیون و ۶۰۷ هزار واحد به پایان رسید. نمادهای فولاد، فملی و فارس بیشترین…

گزارش بازار بورس امروز

۱۶

شهریور

گزارش بازار بورس امروز – یکشنبه ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۹

بازار سرمایه در روزی که گذشت حرکت حقوقی های بازار  شاخص کل بازار بپرس تهران امروز با رشد ۵هزار و ۸۴۷واحدی روبرو بود و در پایان معاملات شاخص کل آوری با عدد یک میلیون و ۶۷۴ هزار به پایان رسید. امروز نماد های فملی، فارس و فولاد بیشترین تاثیر مثبت…