چگونگی اعلام مفقودی چک در روش جدید

۰۲

آذر

چگونگی اعلام مفقودی چک در روش جدید

با توجه به اهمیت چک در معاملات، استفاده درست و نگهداری از آن اهمیت زیادی دارد و اگر دسته چک بصورت کامل و برگه ای از چک گم بشود باید سریعا مفقودی را اعلام و از صادر کننده بخواهید تا دستور عدم پرداخت چک را صادر کند. اما مراحل جدیدی…

اجرا قانون جدید استفاده از چک از اواخر آذر ماه

۲۸

آبان

اجرای قانون جدید استفاده از چک از اواخر آذر ماه

مدیر اداره نظام ‌های پرداخت بانک مرکزی از اجرای قانون جدید استفاده از چک از اواخر آذر ماه خبر داد و گفت: براساس اطلاعیه بانک مرکزی از اواخر ماه آینده همه افراد بعد از صدور چک موظف به ثبت اطلاعات صادره و اطلاعات دریافت کننده چک در سامانه صیاد هستند….