هر آنچه سهامداران سهام شیران از شرکت سرمايه گذاري صنايع شيميایی ايران باید بدانند

۱۳

آذر

هر آنچه سهامداران سهام شیران از شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران باید بدانند

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران که یک شرکت سهامی عام هم میباشد در سال ۱۳۶۳ تأسیس شد. شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران با نماد شیران، از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان آلکیل‌ بنزن خطی (LAB)، آلکیلات سنگین (HAB) و نرمال پارافین در کل منطقه خاورمیانه است و صادرات قابل توجهی را در کارنامه…