تقسیم سود سهام چند نماد بورسی

۰۳

آبان

از نحوه تقسیم سود سهام چند نماد بورسی باخبر شوید

در آخرین روز کاری بورس هفته گذشته (چهارشنبه ۳۰ مهر) مجمع عمومی سالانه چند شرکت بورسی برگزار شد و در مورد تقسیم سود ۳ نماد بورسی ثشاهد، واحیا و کفرآور تصمیماتی گرفته شد. تقسیم سود سهام ۳ نماد بورسی جزئیات مجمع سالانه ۳ شرکت بورسی ثشاهد، واجیا و کفرآور را…

اخابر سود سهام خود را 37 تومان به ازای هر سهم تعیین کرد

۰۳

آبان

اخابر سود سهام خود را ۳۷ تومان به ازای هر سهم تعیین کرد

شرکت مخابرات ایران با انتشار صورت های مالی ۶ ماهه نخست دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹ بصورت حسابرسی نشده، سود سهام شرکت مخابرات ایران را ۳۷ تومان برای هر سهم اخابر تعیین کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۶ درصد در سهم کاهش داشته است….

"ذوب" با انتشار صورت های مالی 6 ماهه از سود 89 ریالی و خروج از زیان انباشته خبر داد

۰۳

آبان

“ذوب” با انتشار صورت های مالی ۶ ماهه از سود ۸۹ ریالی و خروج از زیان انباشته خبر داد

“ذوب” با انتشار صورت های مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده از شناسایی ۸۹ ریال سود به ازای هر سهم و خروج از زیان انباشته خبر داد که در مقایسه با دوره مشابه قبل با رشد ۲۲ درصدی همراه بوده است. برای کسب اطلاعات بیشتر…

سود هر سهم دسبحا 18 تومان اعلام شد

۰۱

آبان

سود هر سهم دسبحا ۱۸ تومان اعلام شد

گروه دارویی سبحان با انتشار صورت‌ های مالی ۶ ماهه نخست دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹ بصورت حسابرسی نشده، برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۹۹، سود هر سهم سبحان را ۱۸ تومان اعلام کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته هزار و ۹۶۷…

در تقسیم سود ثمسکن 25 تومان به هر سهم ثمسکن تعلق گرفت

۰۱

آبان

در تقسیم سود ثمسکن ۲۵ تومان به هر سهم ثمسکن تعلق گرفت

گروه سرمایه‌ گذاری مسکن با انتشار صورت‌ های مالی ۹ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۹۹ بصورت حسابرسی نشده، سود تقسیمی ثمسکن را ۲۵ تومان به ازای هر سهم ثمسکن اعلام کرد. سود سهام ثمسکن ۲۵ تومان اعلام شد گروه سرمایه‌گذاری مسکن با ۵ هزار و ۵۵۰ میلیارد…

در تقسیم سود پردیس 128 تومان به هر سهم رسید

۳۰

مهر

در تقسیم سود پردیس ۱۲۸ تومان به هر سهم رسید

شرکت سرمایه‌ گذاری پردیس در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۹ با انتشار صورت‌ های مالی ۹ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۹۹ بصورت حسابرسی نشده، سود سهام پردیس را ۱۲۸ تومان اعلام کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۱۹۰ درصد در هر…

در تقسیم سود قاسم 58 تومان به هر سهم قاسم تعلق گرفت

۳۰

مهر

در تقسیم سود قاسم ۵۸ تومان به هر سهم قاسم تعلق گرفت

شرکت قاسم ایران با انتشار صورت های مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۹، سود تقسیمی قاسم را ۵۸ تومان اعلام کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۲۰۲ درصد در هر سهم افزایش داشته است. سود تقسیمی قاسم ۵۸ تومان اعلام شد شرکت قاسم ایران…

سود سهام سیمان فارس 168 تومان اعلام شد

۳۰

مهر

سود سهام سیمان فارس ۱۶۸ تومان اعلام شد

شرکت سیمان فارس با انتشار صورت های مالی ۶ ماهه نخست دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹، بصورت حسابرسی نشده، از سود ۱۶۸ تومانی سهام سیمان فارس خبر داد. سود سفار در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۱۴۰ درصد در هر سهم افزایش داشته است. سود سهام سفار…

سود تقسیمی وبملت 33 تومان برای هر سهم اعلام شد

۳۰

مهر

سود تقسیمی وبملت ۳۳ تومان برای هر سهم اعلام شد

بانک ملت با نماد وبملت در بورس با انتشار صورت‌ های مالی ۶ ماهه نخست دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹ بصورت حسابرسی نشده، سود سهام وبملت را ۳۳ تومان اعلام کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته تغییر چندانی نداشته و ۹ درصد در هر سهم…

سود تقسیمی وسپهر 109 تومان اعلام شد

۲۸

مهر

سود تقسیمی وسپهر ۱۰۹ تومان اعلام شد

شرکت سرمایه ‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات با انتشار صورت های مالی ۶ ماهه نخست دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹ بصورت حسابرسی نشده، سود وسپهر را ۱۰۹ تومان به ازای هر سهم اعلام کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۶۵۷ درصد در هر سهم افزایش…

در تقسیم سود اپرداز 140 تومان سود برای هر سهم اپرداز در نظر گرفته شد

۲۷

مهر

در تقسیم سود اپرداز ۱۴۰ تومان سود برای هر سهم اپرداز در نظر گرفته شد

شرکت آتیه داده پرداز با نماد اپرداز، ضمن انتشار صورت های مالی ۶ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹ بصورت حسابرسی نشده، سود سهام اپرداز را ۱۴۰ تومان برای هر سهم تعیین کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۳۳۱ درصد در هر سهم افزایش داشته…

سود هر سهم چکاپا 18 ریال تعیین شد

۲۷

مهر

سود هر سهم چکاپا ۱۸ ریال تعیین شد

شرکت صنایع کاغذ پارس با انتشار صورت های مالی ۶ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان امسال، مبلغ سود چکاپا را ۱۸ ریال اعلام کرد. سود چکاپا ۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۴۲ درصد در هر سهم کاهش داشته است. سود تقسیمی چکاپا ۱۸ ریال اعلام…