توقف دو روزه "لکما" با اعلام مشارکت در افتتاح یک کارخانه

۲۰

دی

توقف دو روزه “لکما” با اعلام مشارکت در افتتاح یک کارخانه

شرکت کارخانجات مخابراتی ایران که با نماد “لکما” و سرمایه اسمی ۳۲۳ میلیارد تومانی در بازار پایه زرد فرابورس حضور دارد، در پی اقدام به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب مبنی بر مشارکت در افتتاح کارخانه نوآوری شیراز با توقف دو روزه نماد همراه شد. شایان ذکر است که…

موافقت هیئت مدیره «لکما» با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ثابت

۱۲

آذر

موافقت هیئت مدیره «لکما» با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی

هیئت مدیره شرکت کارخانجات مخابراتی ایران تصمیم گرفت جهت خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت، افزایش سرمایه “لکما” از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت صورت پذیرد. شایان ذکر است که انجام این افزایش سرمایه منوط به موافقت دریافت مجوز از سازمان بورس و خصوصی سازی می باشد. لکما…

سهامداران عمده "لکما" كارخانجات ‌مخابراتي ‌ايران‌ چه شرکت هایی هستند؟

۰۸

آبان

سهامداران عمده “لکما” کارخانجات ‌مخابراتی ‌ایران‌ چه شرکت هایی هستند؟

اگر جزو سهامداران لکما باشید یا اینکه بخواهید سهام این شرکت را خریداری کنید سهامداران عمده لکما باید برای شما مهم باشد و احتمالا این سوال برایتان پیش می آید که سهامداران عمده “لکما” کارخانجات ‌مخابراتی ‌ایران‌ چه شرکت هایی هستند؟ قبل از بررسی سهامداران عمده لکما میخواهیم ببینیم سهامداران…