زمان مجمع افزایش سرمایه 810 درصدی "زبینا" از محل تجدید ارزیابی اعلام شد

۲۵

دی

زمان مجمع افزایش سرمایه ۸۱۰ درصدی “زبینا” از محل تجدید ارزیابی اعلام شد

شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور که با نماد “زبینا” و سرمایه اسمی ۴۰ میلیارد تومانی در بازار اول فرابورس حضور دارد، با توجه به صدور مجوز افزایش سرمایه از سوی سازمان بورس، سهامداران خود را برای تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه ۸۱۰ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها…