رشد 452 درصدی سود هر سهم "دسانکو" در عملکرد 6 ماهه

۲۴

دی

رشد ۴۵۲ درصدی سود هر سهم “دسانکو” در عملکرد ۶ ماهه

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی که با نماد “دسانکو” و سرمایه اسمی ۹۶ میلیارد تومانی در بازار دوم فرابورس حضور دارد اقدام به انتشار اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۹ (حسابرسی شده) کرد و که طبق آن سود هر سهم “دسانکو” پس…

برنامه افزایش سرمایه 36 درصدی «دسانکو» از محل مطالبات و آورده نقدی

۲۳

آذر

برنامه افزایش سرمایه ۳۶ درصدی «دسانکو» از محل مطالبات و آورده نقدی

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی با نماد «دسانکو» در بازار دوم فرابورس، با انتشار اطلاعیه ای از پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه ۳۶ درصدی ازمحل مطالبات سهامداران و آورده نقدی خبر داد تا در صورت موافقت سازمان بورس و تصویب در مجمع عمومی فوق العاده قادر به اصلاح ساختار مالی…