سهام داران «خموتور» بخوانند/سود هر سهم خموتور(شرکت موتور سازان تراکتورسازی) 194 ریال

۲۸

آبان

سود هر سهم خموتور (شرکت موتور سازان تراکتورسازی) ۱۹۴ ریال تعیین شد

گزارش عملکرد شرکت موتور سازان تراکتورسازی «خموتور»، نشان می دهد قیمت کنونی سهام این شرکت حدودا ۱۰.۲۰۰ ریال می باشد، این رشد سود برای سهام داران قابل قبول نبوده است. سود خالص این شرکت در شش ماهه نخست سال جاری، ۲۷۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال گزارش شده است و…