دو شرط برای اصلاح دامنه نوسان قیمت سهام 

۲۵

شهریور

دو شرط برای اصلاح دامنه نوسان قیمت سهام 

محسن خدابخش مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس از اصلاح دامنه نوسان قیمت سهام بورسی خبر داد و گفت اصلاح دامنه نوسان در دستور کار قرار دارد اما برای اجرا به دو شرط تقویت بازارگردانی و ارتقای سواد مالی مردم نیاز دارد. اصلاح دامنه نوسان قیمت سهام با دو…