عرضه اولیه های سال 99

۰۷

فروردین

عرضه اولیه های سال ۹۹ مشخص شدند

در ابتدای سال ۹۹ اخبار خوبی از سمت دولتمردان از جمله رئیس جمهور و وزیر اقتصاد به گوش می رسد که اولویت اول اقتصادی را بر پایه بورس گذاشتند که امیدواریم در عمل نیز این اتفاق بیفتد. در سال ۹۹ انتظار می رود توجه ویژه ای به بازار سرمایه و…

حقانی نسب: با مصوبه تغییر دامنه نوسان از 5 به 2 درصد مخالفم

۱۷

اسفند

حقانی نسب: با مصوبه تغییر دامنه نوسان از ۵ به ۲ درصد مخالفم

مصوبه تغییر دامنه نوسان معاملات بورس از ۵ درصد به ۲ درصد که در حال حاضر توسط وزیر اقتصاد لغو شده است واکنش های زیادی را به همراه داشت. در ادامه صحبت های آقای حقانی نسب رئیس هیات مدیره سبدگردان هدف در این خصوص را می بینید. مصاحبه حقانی نسب…

۱۰

اسفند

افتتاح حساب وکالتی برای مشتریان به زودی در سبدگردن هدف

در افتتاحیه سبدگردان هدف آقای حقانی نسب قول دادند حساب وکالتی برای مشتریان افتتاح کنند به این صورت که پول و سرمایه مشتریان در حساب شخصی خودشان در بانک باشد و سبدگردان به صورت وکالتی بتواند با این سرمایه در بازار بورس سرمایه گذاری کند. در ادامه ویدئو صحبت های…