به منظور دسترسی آسان اعضاء و سرمایه گذاران در صندوق مشترک صبای هدف به وضعیت سرمایه گذاری شان در صندوق، شرکت اقدام به تهیه اپلیکیشن صندوق کرده است.

امکانات این اپلیکیشن به شرح زیر است :

۱- ثبت نام آنلاین و غیر حضوری در صندوق

۲- درخواست صدور (واریز آنلاین پول و سرمایه گذاری در صندوق)

۳- درخواست ابطال (برداشت وجوه سرمایه گذاری شده یا سود سرمایه گذاری)

۴- مشاهده ارزش سرمایه گذاری و وضعیت صندوق