لیست مشاورین پذیرش

 

ردیفنام مشاور پذیرشآدرستلفن---
۱آقای شاهسونشیراز: بلوار زند، حد فاصل ۲۰ متری و باغ شاه، ابتدای خیابان هدایت، ساختمان اسکار، طبقه ۳ واحد ۴۰۷۱-۳۲۳۶۱۴۶۸

۰۹۱۷-۳۳۰۵۹۹۰
۱۳۷
۲آقای جعفریاصفهان: خیابان توحید میانی، روبروی پارکینگ طبقانی مجتمع میلاد ۲- طبقه دوم- واحد ۳۰۹۱۳-۹۰۰۶۸۱۰

۰۳۱-۳۶۲۶۸۴۶۱
۱۲۳
۴آقای رضادوست کاشمر۰۹۱۵-۵۵۹۹۷۰۶۱۴۳