هر گونه شکایتی و یا مشکلی درباره سرویس دهی و عدم انجام وظیفه در شرکت سبد گردان هدف دارید میتوانید به شعبه های واقع در استان ها کشور (شعبه های هدف) مراجعه فرمایید یا از طریق یکی از پل های ارتباطی زیر شکایت خود را مطرح نمایید .

آدرس واحد پذیرش: تهران،خیابان شهید بهشتی ،جنب متروی میرزای شیرازی، شرکت سبدگردان هدف

ایمیل ثبت شکایات : ad@ihadaf.com

سامانه پیامکی : ۱۰۰۰۰۶۰۴

تلفن: ۰۲۱۹۱۰۰۴۷۷۰ (۳۰ خط پشتیبانی)