پیام خود را ارسال نمایید

هدف اینجاست!

تهران،خیابان شهید بهشتی ،جنب متروی میرزای شیرازی ،ساختمان پارسه ،پلاک ۴٣۶ ،طبقه چهارم ،واحد ١۵
تلفن: تلفن: ۰۲۱۹۱۰۰۴۷۷۰ (۳۰ خط پشتیبانی)
دورنگار: ۸۸۷۱۴۳۸۳
پست الکترونیکی: info@ihadaf.com
نشانی اینترنتی: www.ihadaf.com

ایمیل مدیر روابط عمومی : pr@ihadaf.com
ایمیل پشتیبانی و گزارش تخلف سایت : ad@ihadaf.com