پیام خود را ارسال نمایید

تایید کنید که ربات نیستید با انتخاب پرچم.

هدف اینجاست!

تهران، محله عباس آباد-اندیشه ، خیابان میرزای شیرازی ، خیابان شهید دکتر بهشتی ، پلاک ۴۳۶ ، ساختمان پارسه ، طبقه چهارم ، واحد ۱۵

تلفن: ۰۲۱۹۱۰۰۴۷۷۰ (۳۰ خط پشتیبانی)
تلفن :۰۲۱۸۸۴۸۰۳۲۱
دورنگار: ۸۸۷۱۴۳۸۳
کدپستی : ۱۵۸۶۷۶۴۶۴۹
پست الکترونیکی: info@ihadaf.com
نشانی اینترنتی: www.ihadaf.com

ایمیل مدیر روابط عمومی : pr@ihadaf.com
ایمیل پشتیبانی و گزارش تخلف سایت : ad@ihadaf.com