مجموعه هدف به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از بین عزیزان علاقه مند به پیوست به این مجموعه همکاران خود را انتخاب می نماید. به این منظور می توانید روزمه خود را به info@ihadaf.com ارسال نمایید.

همچنین سیستم همکاری در جذب سرمایه صندوق سرمایه گذاری و سبدگردان هدف همواره آماده جذب نیروی فعال در این زمینه به منظور تامین هر چه بیشتر سرمایه در گردش شرکت می باشد.

علاقه مندان به عضویت و فعالیت در این سیستم همکاری بعد از مصاحبه و عقد قرارداد همکاری ،آموزش دیده وسپس یک کد همکاری اختصاصی از سیستم همکاری هدف اخذ می نمایند و می توانند فعالیت خود را آغاز نمایند.