در فایل تصویری زیر می توانید صحبت های حسن قالیباف اصل رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران خطاب به سهامداران بازار سرمایه را ببینید.

خلاصه ای از سخنان رئیس سازمان بورس خطاب به سهامداران که در این ویدئو خواهید دید:

سرمایه گذاران باید در حد امکان از سرمایه گذاری مستقیم در بازار سرمایه خودداری کنند زیرا بررسی سهام موجود در بازار بورس کار تخصصی و زمانبری است. ابزار سرمایه گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه، صندوق های سرمایه گذاری و سبدگردان های اختصاصی هستند. این نهاد ها به سرمایه گذار کمک می کنند به روش حرفه ای وارد بازار سرمایه شوند.

بازار سرمایه فقط سهام نیست بلکه اوراق بهادار با درآمد ثابت نیز در آن معامله می شوند این اوراق بدون ریسک بوده و مانند بانک ها درآمد ثابتی دارند.

سهامداران باید میزان ریسک پذیری خود را مشخص کنند اگر ریسک پذیر هستند بازار سهام و اگر ریسک پریز هستند اوراق با درآمد ثابت را برای سرمایه گذاری انتخاب کنند و یا ترکیبی از این ها.

صبر و حوصله لازمه بازار سرمایه است و افراد باید دید بلند مدت در سرمایه گذاری داشته باشند. افراد نباید با دارایی های ضروری خود وارد بازار سرمایه شوند و بهتر است با دارایی های مازاد خود وارد بازار شوند.